Healing symbols

Alle symbolen die ik ontwerp hebben een hoge trillingswaarde. Ze ontstaan intuïtief. Ze zijn bedoeld om je te helpen herinneren dat je bestaat uit licht en liefde. De kwantumfysica gaat ervan uit dat alles op deze aarde een eigen trillingsfrequentie (=energie) heeft. Planten, dieren, alle levende wezens, dus ook jij en ik. Maar ook voorwerpen, vormen, kleuren, symbolen en  woorden hebben een eigen trillingsfrequentie. Deze zijn zeer subtiel en niet altijd waar te nemen met onze zintuigen, maar hebben wel degelijk invloed op onze gedachten, gevoelens en ons energiesysteem. Het effect van de trilling herken je door de gevoelens (blij, boos) of lichamelijke sensaties (kippenvel, hartklopping) die het je geeft. Positieve, liefdevolle woorden en beelden hebben een hogere frequentie dan scheldwoorden en agressieve afbeeldingen. 

All symbols I design have a high vibration value. They arise intuitively. They are to help you remember that you are made up of light and love. Quantum physics assumes that everything on this earth has its own vibrational frequency (= energy). Plants, animals, all living things, including you and me. But objects, shapes, colors, symbols, and words also have their own vibration frequency. These are very subtle and cannot always be perceived with our senses, but they do affect our thoughts, feelings, and our energy system. You can recognize the effect of the vibration by the feelings (happy, angry) or physical sensations (goosebumps, heart palpitations) it gives you. Positive, loving words and images have a higher frequency than swear words and aggressive images.

Wear Love Share Love

Your favorite healing symbol on a shirt or on a product.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00