Modelformulier voor herroeping (maak een kopie van deze tekst en verstuur met de juiste gegevens per mail naar ln.evolfoecarbme@ofni)

 

(deze tekst alleen gebruiken wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan: Embrace of Love

Roggeveld 9 3764 ZA Soest Netherlands

ln.evolfoecarbme@ofni

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

-Graag ook de reden vermelden van het retourneren van het product.

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.